درج آگهی رایگان املاک و مشاغل ساختمانی بهترینها
درج آگهی رایگان املاک و مشاغل ساختمانی بهترینها
دانستنیهای معامله املاک

دانستنیهای معامله املاک . نکته 13

دانستنیهای معامله املاک

 

  1. درصورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرار داد , فروشنده میتواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرار داد را بدهد که میتواند علاوه بر اصل پول, خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) را مطالبه کند
  2. فروشنده میتواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرار داد از تحویل مال فروخته شده خودداری کند
  3. اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یکجا قیمت معامله باشد و مال نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده میتواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرار داد به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند
  4. فروشنده میتواند در قرار داد شرط کند که تاخیر در پرداخت و یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرار داد, معامله فسخ میشود
  5. اگر در قرار داد خسارت برای تاخیر توافق شده باشد که به ان وجه التزام میگویند در صورت تاخیر در پرداخت فروشنده میتواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قرار دادی را نیز تقدیم دادگاه کند

دانستنیهای معامله املاک

هم چنین برای دیدن صدها مقاله آموزشی دیگر میتوانید به پیج ما سر بزنید
@behtarinha__ir
@behtarinha.ir24
کانال تلگرام ما :
@gonbad_file
@behtarinha.ir24

 

دانستنیهای معامله املاک

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید