درج آگهی رایگان املاک و مشاغل ساختمانی بهترینها
درج آگهی رایگان املاک و مشاغل ساختمانی بهترینها
سند خوانی املاک

سند خوانی املاک مشخصات ملک نکته 2

سند خوانی املاک مشخصات ملک نکته 2

 

 سند خوانی املاک

 سری و سریال سند: در سمت راست و بالا، پایین تر از لوگوی قوه قضاییه سری و سریال سند که شامل یک حرف و عدد زیر آن که سری و یک عدد شش رقمی جلوی آن که سریال است، نوشته شده است. برای مثال الف/ 69  سری سند و عدد 12345 سریال سند است که معمولا با رنگ قرمز نوشته می شود. برای ا ستعلام میتوان از سریال سند بهره گرفت.

 

اداره ثبت ا ستان و شهر: در قسمت چپ و بالا اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و شهر مربوطه نوشته شده است.

تاریخ: در قسمت چپ و بالا تاریخ تنظیم سند نوشته شده است.

در متن سند سه بخش اصلی شامل مشخصات ملک، مشخصات مالک و تصویر نقشه وجود دارد.

سند خوانی املاک

بخش اولمشخصات ملک:

توضیح بخش اول:

هر ملک یک آدرس شهرداری و یک آدرس ثبتی دارد که توضیح آن ها در زیر آمده است:

  • آدرس شهرداری: در آدرس دادن شهری طبق آدرس شهرداری آدرس می دهیم برای مثال میگوییم: تهران، خیابان آزادی، بلوار سینا، کوچه … ، طبقه … ، پلاک … .
  • آدرس ثبتی: در حالت ایده آل باید کل زمین های یک کشور سند داشته باشد و مشخص باشد که صاحب آنها چه کسانی است. اما بعضی از زمین ها چون صاحب مشخصی برای آن وجود نداشت، اشخاصی با لابی کردن با مسئولین ثبت اقدام به زمین خواری کرده اند و سند آن ها را به نام خود زده اند.

اداره ثبت برای سهولت در آدرس ثبتی، کشور ایران را به قسمت های مختلفی تقسیم کرده است

که هر قسمت کوچکتر و دقیق تر از قسمت قبلی است. این قسمت ها تحت عناوین کشور، استان،شهرستان، شهر، بخش، ناحیه، پلاک اصلی، پلاک فرعی تقسیم بندی شده اند. در واقع زمین های

کشور ایران به زمین های استان، و سپس به زمین های شهرستان و بعد از آن به زمین های شهر و بعد از آن به زمین های بخش و بعد از آن به زمین های ناحیه تقسیم بندی شده است.

سند خوانی املاک سند خوانی املاک

ناحیه، پلاک ا صلی و پلاک فرعی: ناحیه زمینی است با متراژ بزرگ که امکان ساخت و ساز روی آن عملا برای یک شخص امکان پزیر نیست به همین دلیل به متراژهای کوچکتری تبدیل شده که آن را پلاک اصلی نامیده اند. و پلاک های اصلی باز هم متراژ بالا بودند که دوباره به قطعات

کوچکتری تقسیم شده ا ست که به آن پلاک ثبتی فرعی گفته می شود. پلاک ثبتی فرعی پلاک نهایی ملک ا ست و روی آن ساخت و ساز می شود. در بعضی مواقع همانند آدرس شهرداری که داخل کوچه ای، کوچه ای دیگر و داخل آن کوچه مجدداً کوچهی دیگری وجود دارد، پلاک ثبتی فرعی هم ممکن است چند فرعی داخل خود داشته با شد تا به فرعی نهایی که ساختمان روی آن احداث می شود برسد.

مفروز و مجزی: منظور از مفروز و مجزی این است که پلاک ثبتی فرعی افراز شده ا ست)مالک و میزان مالکیت مشخص شده است(. زمینی که افراز شده باشد مفروز و مجزی نامیده می شود. در

خیلی از سندها مقابل مفروز و مجزی عددی نوشته نشده ا ست و این بدان معنا ست که در پلاک فرعی، آدرس ثبتی به پایان رسیده است. عدد مفروز و مجزی عدد چندان مهمی به حساب نمی آید زیرا با شماره سریال سند به انضمام پلاک های ثبتی و فرعی می توان استعلام سند را دریافت کرد.

قطعه: بیانگر طبقه مورد نظر است. مثلا قطعه یک یعنی ملک در طبقه اول واقع شده است.

 

مساحت: منظور مساحت آن چیزی است که معامله می شود. اگر آپارتمان است منظور مساحت مفید داخل آن واحد است نه انباری و نه پارکینگ. اگر مورد معامله زمین باشد مساحت کل زمین ذکر می شود.

بلوک: ساختمان هایی که در یک پلاک ثبتی فرعی کنار یکدیگر ساخته می شود، با بلوک مشخص می شوند. این حالت معمولا کم تر اتفاق می افتد.

سمت: منظور از سمت جهت جغرافیایی هر واحد در طبقه است. فرض کنید در زمینی ساختمان شمالی بنا شده ا ست که هر طبقه دو واحد دارد. در این حالت واحد سمت راست واحد شرقی و واحد سمت چپ واحد غربی نامیده می شود. اگر هر طبقه به 4 واحد تقسیم شده با شد در این حالت واحدها به ترتیب شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غربی نام گراری میشود.

سند خوانی املاک

هم چنین برای دیدن صدها مقاله آموزشی دیگر میتوانید به پیج ما سر بزنید
@behtarinha ir
@behtarinha.ir24
کانال تلگرام ما :
@gonbad file
@behtarinha.ir24
همچنین برای دیدن دیگر مقالات سایت به وبلاگ مراجعه بفرمائید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید